دوره جامع هوش تجاری

Rate this post

انجمن‌ علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه‌های خواجه‌نصیر، خوارزمی، علم‌و‌صنعت، آزاد تهران‌غرب و الزهرا برگزار می‌نمایند؛

مدرس: مهندس علیرضا جعفری

مشاور حوزه علم‌داده و هوش تجاری

کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران

سرفصل‌ها:

بخش اول: آشنایی با هوش کسب‌و‌کار و شاخص‌های کلیدی عملکرد

بخش دوم: پایگاه داده با SQL Server

بخش سوم: هوش تجاری با نرم‌افزار Power BI

بخش چهارم: هوش تجاری با نرم‌افزار Tableau

تاریخ برگزاری: از ۸ اسفند‌ماه ۱۴۰۰ (یک‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها)

زمان برگزاری: ساعت ۱۷الی۲۰

مدت آموزش: ۴۵ساعت