نشریه طنین پیشرفت، شماره چهارم

نشریه طنین پیشرفت، شماره چهارم

سخن سردبیر نشریه طنین پیشرفت (نشریه انجمن علمی)، مهندس مهدی انوری ثانی با سلام و درود به خوانندگان فهیم و پرذوق نشریه طنین پیشرفت حمد بی‌حد خدایی را و ثنای بی‌عدد پادشاهی را سزاست که این توفیق را نصیبمان کرد با شمارۀ دیگری از گاهنامۀ طنین پیشرفت در خدمت شما دوستداران مهندسی صنایع باشیم. نشریه‌ای […]