نشریه طنین پیشرفت، شماره پنجم

نشریه طنین پیشرفت، شماره پنجم

سخن سردبیر نشریه طنین پیشرفت (نشریه انجمن علمی)، مهندس معین سلطان‌زاده  ابعاد مهندسی صنایع با گام های قدرتمند در حال پیشرفت و گسترش است. و همچنین نوآوری‌هایی در زمنیه‌های مهارت نرم و مهارت سخت چاشنی این پیشرفت میباشد. شاید به همین دلیل بود که ما در طنین پیشرفت سعی بر پوشش مطالب متنوع و عمیق […]

نشریه طنین پیشرفت، شماره چهارم

نشریه طنین پیشرفت، شماره چهارم

سخن سردبیر نشریه طنین پیشرفت (نشریه انجمن علمی)، مهندس مهدی انوری ثانی با سلام و درود به خوانندگان فهیم و پرذوق نشریه طنین پیشرفت حمد بی‌حد خدایی را و ثنای بی‌عدد پادشاهی را سزاست که این توفیق را نصیبمان کرد با شمارۀ دیگری از گاهنامۀ طنین پیشرفت در خدمت شما دوستداران مهندسی صنایع باشیم. نشریه‌ای […]