یازدهمین جشنواره داخلی حرکت

🎬 گزارش ویدئویی از لحظات و اتفاقات غرفه‌ انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت + غرفه‌های انجمن‌های علمی دانشگاه علم و صنعت با حضور شما دوستان عزیز 😊 📍 در یازدهمین جشنواره داخلی حرکت شاید شما هم در این ویدئو باشید … 😁شاید هم نباشید ولی خاطرات‌تون زنده شد … 😌   خستگی […]