سلسله رویداد IE+

سلسله رویداد IE+، با برگزاری وبینارها به حوزه‌هایی از مهندسی صنایع که کمی متمایزتر هستند می‌پردازد، شاید از نام این مجموعه هم مشخص است که بدنبال چیزی فراتر از موضوعات مربوط به مهندسی صنایع است.