نشریه طنین پیشرفت

نشریه طنین پیشرفت به منظور پرداختن به موضوعات به روز دنیای علم و فناوری که روز به روز در حال پیشرفت است و با تمرکز بر حوزه‌های مرتبط با رشته مهندسی صنایع تاسیس شد تا گاه‌به‌گاهی، انعکاسی باشد از دریای وسیع علم.