معرفی انواع بازارهای بین‌الملل و نحوه کسب درآمد از آنها