مهندسی صنایع، گرایش سیستم های سلامت چیست؟

سیستم های سلامت

نویسنده: امیرحسین برزین پور مهندسان سیستم سلامت نسبت به سایر گرایش‌ها بیشتر با انسان‌ها در ارتباط هستند و برای رفاه و بهبود شرایط درمانی و سلامت آن‌ها تلاش می‌کنند. می‌توان گفت هرجایی که انسانی باشد، مهندسان سیستم‌های سلامت نیز خواهند بود. برای اولین بار زمانی که نیاز به سیستم‌های سلامت حس شد، دولت‎ها به این […]