کاتالوگ دوره داشبوردسازی کاربردی مقدماتی تا پیشرفته (گزارش نویسی در اکسل)

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، الزهرا (س) و جمعی از انجمن های علمی برتر دانشگاه‌های کشور «دوره داشبوردسازی کاربردی مقدماتی تا پیشرفته_گزارش نویسی در اکسل» برگزار می کنند: