انقلاب صنعتی چهارم

انقلاب صنعتی چهارم

نویسنده: ابوالفضل خلفی مروری بر انقلاب های صنعتی گذشته اولین انقلاب صنعتی اولین انقلاب صنعتی پس از دوره‌ی تولید صنعتی اولیه به وجود آمد. این امر در انتهای قرن ۱۸ میلادی و اوایل قرن ۱۹ میلادی شروع شد. بزرگ‌ترین تغییرات در صنایع، در قالب مکانیزه شدن رخ داد. مکانیزه ‌شدن دلیل جایگزینی کشاورزی به‌عنوان ستون […]